Вечер Авторской Кухни от Каспарса Янсонса (Рига) 28/01/2018